Disclaimer

Copyright
De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij PUK Benelux. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van PUK Benelux is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel daarvan te kopiĆ«ren.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan PUK Benelux niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. PUK Benelux is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, (on)bereikbaarheid van deze website of via deze website ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. PUK Benelux geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de desbetreffende websites en is op generlei wijze aansprakelijk voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Merklijst
Geen producten in de merklijst
inclusive accessoires